privacy - Rochii de Mireasa, Rochii Seara, WEDDINGSTORE Constanta

Du-te la conținut

Termeni și Condiții

Politica de confidențialitate
Ultima actualizare: februarie 2019

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Wedding Store Concept S.R.L., cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 10, parter, Constanta, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet http://www.weddingstore.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Wedding Store Concept S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu: comportamentul, preferințele dumneavoastra în cadrul vizitarii site-ului Wedding Store Concept S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Wedding Store Concept S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont, precum și alte date. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de către Wedding Store Concept S.R.L., iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteti vizitator al Site-ului, Wedding Store Concept S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.
III. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor
III.1. Daca sunteți client al Site-ului, Wedding Store Concept S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Wedding Store Concept S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastră și Wedding Store Concept S.R.L., definit în cuprinsul secțiunii Termeni și Condiții (http://www.weddingstore.ro/privacy). Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Wedding Store Concept S.R.L.;

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Wedding Store Concept S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Wedding Store Concept S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului sau altfel.;

pentru activităti de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de catre Wedding Store Concept S.R.L., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastra, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu sau prin alte metode prezente / vizibile pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportari privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătațirii experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Wedding Store Concept S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Wedding Store Concept S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Wedding Store Concept S.R.L., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastra, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter-ul disponibil pe Site, dacă este disponibil. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecarui e-mail / sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătați experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Wedding Store Concept S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata de prelucrare a datelor
Wedding Store Concept S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Wedding Store Concept S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situatia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, dacă un asemenea cont a fost creat, prin apăsarea butonului ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu {sau similar), Wedding Store Concept S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeti contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.
Dacă vă retrageți consimțamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Wedding Store Concept S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însa a afecta prelucrările desfășurate de Wedding Store Concept S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Wedding Store Concept S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Wedding Store Concept S.R.L. în desfașurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promotionale organizate de către Wedding Store Concept S.R.L. prin intermediul Site-ului;
pentru menținerea, personalizarea si îmbunătațirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Wedding Store Concept S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Wedding Store Concept S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Wedding Store Concept S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de catre Wedding Store Concept S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Wedding Store Concept S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Wedding Store Concept S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Wedding Store Concept S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Wedding Store Concept S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: alexandru @ tunschi . ro .
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.weddingstore.ro/cookies

Orar magazin:
L-V: 10:00 -18:00
S:    10:00 -16:00
D:     inchis
info si programari:
0742 137313
0747 191596
0755 130816
2020 @ Wedding Store
str. Mihai Viteazu, nr. 10, CT
2021 @ WEDDING STORE
str. Mihai Viteazu, nr. 10, parter, Constanta, RO

2021 @ WEDDING STORE
Înapoi la cuprins